Aktualności

Szkolenia w sprawach karnych - Adwokat Szczecin - Kancelaria Adwokacka Tumielewicz

Szkolenia z zakresu prawa Karnego, Prawa Karnego Gospodarczego, Prawa Karnego Skarbowego


Szkolimy się dla Państwa – i szkolimy Państwa – zapraszamy do współpracy

Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze

Przestępczość internetowa

Bezpieczeństwo danych, pranie pieniędzy, TOR, Bitcoin, BLIK, oszustwa Internetowe
Przestępczość komputerowa
Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa
Kodeks karny skarbowy, przestępstwa Karno Skarbowe
Współczesne problemy dotyczące wykładni znamion przestępstwa nadużycia zaufania
Skutek przy przestępstwach gospodarczych
Dowody w sprawach karnych gospodarczych
Dowód z opinii biegłego w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych – dowód z opinii biegłego prywatnego
Ochrona własności intelektualnej
Niewypłacalność dłużnika a odpowiedzialność karna
Obrony w sprawach karnych gospodarczych, w tym tzw. przestępczości gospodarczej zorganizowanej
Prawo karne UE (Unii Europejskiej)
Compliance w spółkach – perspektywa karnistyczna
Przestępstwa związane z obrotem instrumentami finansowymi
Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnokarnej
Przestępstwa gospodarcze w praktyce
Przestępstwa przeciwko wierzycielom
Oszustwo w obrocie gospodarczym
Działanie na szkodę spółki – aspekty prawnoporównawcze
Dowody elektroniczne w UE
Postępowanie w sprawach karnoskarbowych
Metodyka oceny kondycji przedsiębiorstwa i ekonomiczne otoczenie biznesu
Odpowiedzialność karna za obrót produktami dual use
Odpowiedzialność karna w sferze produktów tytoniowych – doświadczenie w obronach w sprawach karnych w sferze produktów tytoniowych, tranzyt, handel, produkcja

Zobacz również

Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2022 r.

Ponad ćwierć miliona zadośćuczynienia dla oczyszczonego z zarzutów Policjanta

Pomówienie w Internecie sprawa karna sprawa cywilna naruszenie dóbr osobistych

Odszkodowanie zadośćuczynienie

Policjanci zostali oczyszczeni z zarzutów