Nasz zespół

Nasza Kancelaria dysponuje kilkunastoosobowym zespołem prawników

 

 

 

 

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat od 2009 r. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Pracował również jako asystent sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

W skład obecnie już kilkunastoosobowego zespołu prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wchodzą adwokaci, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy, aboslwenci i studenci wydziału prawa, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem adwokata lub radcy prawnego. 

Stale współpracujemy z prawnikami i studentami Wydziału Prawa, a także adwokatami, radcami prawnymi, i aplikantami do tych zawodów z innych miast, w tym Świnoujścia, Kołobrzegu, Koszalina, Gorzowa Wlkp., Poznania, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, i innych miast. 

Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy duże dośwaidczenie w obsłudze inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych. Stale obsługujemy inwestorów, developerów, grupy inwestycyjne. 

Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia związane z inwestycjami budowalnymi (w tym budowa biurowców, hoteli czy wielkopowierzchniowych centrów handlowych).

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, stałej obsłudze spółek prawa handlowego.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje od ponad 16 lat w zawodzie prawniczym. Najpierw w Sądzie Okręgowym - jako Asystent Sędziego, a następnie na aplikacji adwokackiej, zaś od ponad 11 lat, w zawodzie adwokata. 

Interesuje się prawem karnym (posiada doświedczenie zdobyte w wielu poważnych sprawach karnych, w tym sprawach aresztowych, karno skarbowych, karnych gospodarczych, skomplikowanych sprawach narkotykowych, karnych procesach wieloosobowych, itp..) Interesuje się prawem karnoskarbowym, a także prawem gospodarczym, i odszkodowaniami (specjalizacja: wypadki drogowe, błędy w sztuce medycznej).

Pod stałym patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza pozostaje kilku aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Pięciu z aplikantów adwokackich którzy pozostawali pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza - ukończyło już z wynikiem pozytywnym aplikacje adwokacką i zdało egzaminy adwokackie. Większość byłych aplikantów (obecnie adwokatów) stale współpracują z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz, wchodząc w skład zespołu. 

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej na kadencję 2016 r. - 2020 r. - i obecnie drugą kadencję 2021 r. - 2025 r. https://izba-adwokacka.szczecin.pl/sad-dyscyplinarny/

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła 3-letnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem, zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe.

Adwokat Maria Tumielewicza w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Pod jej Patronatem pozostaje obecnie dwóch aplikantów adwokackich.

Adwokat Maria Tumielewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku czy rozliczenia konkubinatu.

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Ewa Biernacka – Buksza - Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej prowadzą kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami. 

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 roku, będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawach rozwodowych, o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty, o zachowek. Interesuje się również prawem medycznym, reprezentując pokrzywdzonych w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy. Prowadzi bloga z zakresu odszkodowań. Obecnie w bieżącej obsłudze prowadzi kilkadziesiąt spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

adwokat Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aplikacje adwokacką odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwent wydziału prawa. Adwokat Szczecin. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się sprawami medycznymi, błędami w sztuce medycznej, prawem karnym. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej postępowań karnych, obronach w złożonych sprawach karnych. Intereresuje się tematyką postępowań dyscyplinarnych dotyczących między innymi odpowiedzialności lekarskiej, dentystycznej, ratowników medycznych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zagadnień z zakresu zgody pacjenta, błędów lekarskich, zatrudnienia w podmiotach medycznych, refundacji, kontraktów, klauzuli opt-out.  Posiada doświadczenie w postępowaniach związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i pomocy prawnej w zakresie ugodowego, konsensualnego zakończenia sporów. Mediacji. Do powierzanych zadań, podchodzi z pasją i pełnym zaangażowaniem. Kieruje poznańskim Oddziałem Naszej Kancelarii Adwokackiej. 

adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

Adwokat Szczecin. Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej.  Absolwent wydziału prawa. Współpracę z Kancelarią Adwokata Krzysztof Tumielewicza rozpoczęła w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie, wiele, wiele lat temu. Interesuje się w szczególności prawem rodzinnym, w tym sprawami rozowodowymi, wykonywaniem władzy rodzicieslkiej, alimentami – dochodzeniem świadczeń, ich egzekucją oraz niealimentacją, a także władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi dziećmi, sprawami rozwodowymi i majątkowymi małżonków. Posiada doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw cywilnych. Nie boi się wyzwań. Wielokrotnie zastępowała adwokata Krzysztofa Tumielewicza w bardzo poważnych sprawach karnych, sprawach karnych gospodarczych. W 2021 r. zdała zawodowy egzamin adwokacki. Do powierzanych zadań podchodzi z zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem. 

aplikant adwokacki  Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która aplikację odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, coroczna stypendystka naukowa. W kręgu jej zainteresowań pozostają głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, podział majątku,władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), karnego (przestępstwo niealimentacji, stosowanie procedury karnej w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu) oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego (sprawy o zapłatę,o dział spadku, o zasiedzenie).

aplikant adwokacki Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

aplikant adwokacki

Aplikant Adwokacki Aleksandra Borowy. Pracę w Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz rozpoczęła już jako student prawa na Uniwerystecie Szczecińskim. Zatrudniona w Kancelaria Adwokacka Tumielewicz - na stanowisku asystent adwokata. Interesuje się prawem cywilnym, rodzinnym, gospodarczym i prawem karnym. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Adwokackiej. Opracowuje projekty pism, pozwów, apelacji, opinii prawnych. 

https://www.facebook.com/oraszczecin/

 

aplikant adwokacki Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

aplikant adwokacki

Aleksandra Rębacz aplikant adwokacki. Magister prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zdała egzamin na aplikacje adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej z jednym z najwyższych wyników.

Młody, acz dysponujący już wieloletnim doświadczeniem prawnik. Z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz - www.adwokat-tumielewicz.pl związana w zasadzie od drugiego roku studiów. W niemalże pełnym wymiarze czasu pracy. W pracy od wczesnych godzin rannych. Zawsze na posterunku.

Pracę merytoryczną łączy z funkcją "Kierownika" zarządzającego pracą administracyjną Naszej Kancelarii. Współprowadziła z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem skomplikowane sprawy karne, w tym przed Delegaturą Prokuratury Krajowej w Szczecinie, Prokuraturą Regionalną w Szczecinie i wiele innych. Zdobyła doświadczenie w obsłudze prawnej spraw karnych, cywilnych, gospodarczych, a także rodzinnych, w tym skomplikowanych spraw o rozwód, o podział majątku.

Pani Aleksandra wyróżnia się zaangażowaniem i empatią.

Jej sposób pracy definiują opinie Klientów Naszej Kancelarii Adwokackiej - w tym zwłaszcza poniższa:

jedna z opinii Klientek Naszej Kancelarii, która w mailu doi mnie napisała, tak:

Dzień dobry,

Szanowny Panie Mecenasie,

6 listopada 2023 r. o godz. 14.00 skorzystałam z porady prawnej, której udzieliła mi Pani Aleksandra Rębacz z Pana Kancelarii. A piszę do Pana, ponieważ Pani Aleksandra ujęła mnie swoją wiedzą i życzliwością. Wchodząc tam, nawet nie spodziewałam się jak troskliwie będę zaopiekowania w mojej sprawie. Pani Aleksandra dołożyła wszelkich starań, aby wyjaśnić mi całą sprawę a nawet pomogła mi w redagowaniu potrzebnych do Sądu pism. Jestem za to ogromnie wdzięczna a zdecydowałam się do Pana napisać, bo taka empatia jest rzadko spotykana.

Gratuluję Panu takiej współpracownicy.

Z wyrażamy szacunku
ZK

 

Tak staramy się dla Państwa pracować. W taki sposób dobieramy zespół Naszej Kancelarii aby odpowiedzieć na każde z Państwa oczekiwań.

radca prawny Martyna Mordas

Martyna Mordas

radca prawny

Radca prawny Martyna Mordas. Odbywa Aplikacje Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Zatudniona w Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz od ukończenia studiów prawniczych, zatrudniona przez cały okres aplikacji w Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Stale współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem i radcą prawnym Jakubem Węglewskim (www.radcaprawnyszczecin.pl). Jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie pracy, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Posiada między innymi dośwaidczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego i egzekucji. Biegle włada językiem angielskim. Nie boi się wyzwań. 

Obecnie szkoli się i wspiera prawnie w ramach Naszej Kancelarii z podmiotami z branży produkcyjnej, a także z branży odpadowej, zdobywając doświadczenie z zakresu ochrony środowiska, ciążących na podmiotach obowiązków środowiskowych, w tym co do realizacji obowiązków związanych z rejestracją przedsiębiorców w systemie Bazy Danych Odpadowych (BDO), z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami, reprezentacja przedsiębiorców we współpracy z organizacjami odzysku, przygotowywanie, opiniowanie umów związanych z gospodarowaniem odpadami, pomoc prawna w zakresie gospodarowania odpadami, pozwolenia środowiskowe, w tym zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, jak również reprezentacja przed organami administracji publicznej, a także Sądami, pomoc prawna z zakresu przepisów środowiskowych na potrzeby inwestycji budowlanych, reprezentacja w sprawach karnych, karnych gospodarczych, karnych skarbowych, sprawa administracyjnych związanych z naruszeniem przepisów środowiskowych i innych. 

 

 

Sekretarz  Karolina Świątek

Karolina Świątek

Sekretarz

Sekretarz. Student Prawa i Administracji - Uniwerystet Szczeciński. Obecnie zajmuje się obsługą sekretarską Kancelarii Tumielewicz, a przy okazji uczy prawa i administracji. Dba o dobre imię Naszej Kancelarii Adwokackiej, kontakt z Klientem, wsparcie logistyczne zespołu.  

Asystent adwokata  Aleksandra Kowalonek

Aleksandra Kowalonek

Asystent adwokata

 

Aleksandra Kowalonek. Asystent Adwokata. Młody ambitny prawnik. Bardzo szybko się uczący. Pani Aleksandra jest w zespole Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz już długi czas. Podobnie jak reszta zespołu Kancelarii Adwokackiej rozpoczęła współpracę z Kancelarią Adwokacką od czasu studiów prawniczych. Pani Aleksandra wyróżnia się zaangażowaniem, cierpliwością, i pracowitością. Potrafi słuchać. Potrafi rozmawiać. Jest dla Państwa. Rozwija się w zakresie miedzy innymi prawa cywilnego, prawa rodzinnego, a także prawa gospodarczego i karnego. Nie boi się wzywań.

Asystent adwokata  Kinga Krasuska

Kinga Krasuska

Asystent adwokata

Kinga Krasuska. Asystent Adwokata. Student V roku Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Młody ambitny prawnik. Obecnie szkolący się w naszej Kancelarii Adwokackiej. Wspierający pracę administracyjną. O pięknym głosie. Małymi krokami zmierza w kierunku obrony pracy magisterskiej i egzaminu na aplikacje adwokacką. Odporna na stres. Umiejąca pracować w zespole. Wspiera zespół Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. 

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Magister prawa (prawnik). Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej i Kancelarii Adwokackiej. Obecnie pełni funckje prezesa zarządu w spółkach prawa handlowego z branży handlowej. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz, w zakresie między innymi obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych wielkopowierzchniowych, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych, obrotem nieruchomościami, finansowaniem. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycje z branży deweloperskiej, hotelowej, usługowej i handlowej. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.