Nasz zespół

Nasza Kancelaria dysponuje kilkunastoosobowym zespołem prawników

 

 

 

 

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat od 2009 r. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Pracował również jako asystent sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

W skład obecnie już kilkunastoosobowego zespołu prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wchodzą adwokaci, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy, aboslwenci i studenci wydziału prawa, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem adwokata lub radcy prawnego. 

Stale współpracujemy z prawnikami i studentami Wydziału Prawa, a także adwokatami, radcami prawnymi, i aplikantami do tych zawodów z innych miast, w tym Świnoujścia, Kołobrzegu, Koszalina, Gorzowa Wlkp., Poznania, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, i innych miast. 

Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy duże dośwaidczenie w obsłudze inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych. Stale obsługujemy inwestorów, developerów, grupy inwestycyjne. 

Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia związane z inwestycjami budowalnymi (w tym budowa biurowców, hoteli czy wielkopowierzchniowych centrów handlowych).

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, stałej obsłudze spółek prawa handlowego.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje od ponad 16 lat w zawodzie prawniczym. Najpierw w Sądzie Okręgowym - jako Asystent Sędziego, a następnie na aplikacji adwokackiej, zaś od ponad 11 lat, w zawodzie adwokata. 

Interesuje się prawem karnym (posiada doświedczenie zdobyte w wielu poważnych sprawach karnych, w tym sprawach aresztowych, karno skarbowych, karnych gospodarczych, skomplikowanych sprawach narkotykowych, karnych procesach wieloosobowych, itp..) Interesuje się prawem karnoskarbowym, a także prawem gospodarczym, i odszkodowaniami (specjalizacja: wypadki drogowe, błędy w sztuce medycznej).

Pod stałym patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza pozostaje kilku aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Pięciu z aplikantów adwokackich którzy pozostawali pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza - ukończyło już z wynikiem pozytywnym aplikacje adwokacką i zdało egzaminy adwokackie. Większość byłych aplikantów (obecnie adwokatów) stale współpracują z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz, wchodząc w skład zespołu. 

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej na kadencję 2016 r. - 2020 r. - i obecnie drugą kadencję 2021 r. - 2025 r. https://izba-adwokacka.szczecin.pl/sad-dyscyplinarny/

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła 3-letnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem, zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe.

Adwokat Maria Tumielewicza w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Pod jej Patronatem pozostaje obecnie dwóch aplikantów adwokackich.

Adwokat Maria Tumielewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku czy rozliczenia konkubinatu.

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Ewa Biernacka – Buksza - Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej prowadzą kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami. 

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 roku, będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawach rozwodowych, o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty, o zachowek. Interesuje się również prawem medycznym, reprezentując pokrzywdzonych w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy. Prowadzi bloga z zakresu odszkodowań. Obecnie w bieżącej obsłudze prowadzi kilkadziesiąt spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

aplikant adwokacki Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

aplikant adwokacki

Aplikant Adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aplikacje adwokacką odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwent wydziału prawa. Aplikant adwokacki ostatniego roku aplikacji adwokackiej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się sprawami medycznymi, błędami w sztuce medycznej. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej postępowań karnych, obronach w złożonych sprawach karnych. Intereresuje się tematyką postępowań dyscyplinarnych dotyczących między innymi odpowiedzialności lekarskiej, dentystycznej, ratowników medycznych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zagadnień z zakresu zgody pacjenta, błędów lekarskich, zatrudnienia w podmiotach medycznych, refundacji, kontraktów, klauzuli opt-out.  Posiada doświadczenie w postępowaniach związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i pomocy prawnej w zakresie ugodowego, konsensualnego zakończenia sporów. Do powierzanych zadań, podchodzi z pasją i pełnym zaangażowaniem. W 2021 r. zdaje egzamin adwokacki. 

aplikant adwokacki Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej.  Absolwent wydziału prawa. Współpracę z Kancelarią Adwokata Krzysztof Tumielewicza rozpoczęła w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Interesuje się w szczególności prawem rodzinnym, w tym sprawami rozowodowymi, wykonywaniem władzy rodzicieslkiej, alimentami – dochodzeniem świadczeń, ich egzekucją oraz niealimentacją, a także władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi dziećmi, sprawami rozwodowymi i majątkowymi małżonków. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa konsumentów oraz upadłości. Wielokrotnie zastępowała adwokata Krzysztofa Tumielewicza w sprawach karnych, gospodarczych. W 2021 r. zdaje zawodowy egzamin adwokacki. Do powierzanych zadań podchodzi z zaangażowaniem. 

aplikant adwokacki Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aplikacje adbywała najpierw pod patronatem adwokat Marii Tumielewicz (Partnera Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz). Następnie, pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Interesuje się i posiada doświadczenie w prawie administracyjnym, budowlanym, i gospodarczym. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej), a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Ponadto, w swojej praktyce, zajmuje się również sprawami cywilnymi, gospodarczymi. W swoim decernacie posiada kilka spółek które są stale obsługiwane w ramach Kancelarii Tumielewicz. W ramach podejmowanych czynności przygotowuje projekty umów, pozwy gospodrcze, projekty apleacji, kasacji.   

aplikant radcowski Martyna Mordas

Martyna Mordas

aplikant radcowski

Aplikant Radcowski Martyna Mordas. Odbywa Aplikacje Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Zatudniona w Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Stale współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem i radcą prawnym Jakubem Węglewskim (www.radcaprawnyszczecin.pl). Jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym. Posiada między innymi dośwaidczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego i egzekucji. Biegle włada językiem angielskim. Nie boi się wyzwań.   

aplikant adwokacki  Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która aplikację odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, coroczna stypendystka naukowa. W kręgu jej zainteresowań pozostają głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, podział majątku,władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), karnego (przestępstwo niealimentacji, stosowanie procedury karnej w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu) oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego (sprawy o zapłatę,o dział spadku, o zasiedzenie).

prawnik Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

prawnik

Aleksandra Borowy. Student V roku prawa na Uniwerystecie Szczecińskim (ostatni semetsr). Zatrudniona w Kancelaria Adwokacka Tumielewicz - na stanowisku asystent adwokata. Interesuje się prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Posiada już duże doświadczenie w pracy w Kancelarii Adwokackiej. Opracowuje projekty pism, pozwów, apelacji, opinii prawnych. W 2021 r. przystępuje do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką.   

asystent adwokata Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

asystent adwokata

Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Stale współpracuje z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym. Przygotowuje się do egzaminu na aplikacje adwokacką.     

asystent adwokata Michał Rudzki

Michał Rudzki

asystent adwokata

Student wydziału prawa. Stale współpracuje z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz. Pracuje na stanowisku asystenta adwokata. Interesuje się między innymi tematyką IT i nowymi technologiami. W ramach pracy w Kancelarii miał możliwość między innymi samodzielnie kierować projektami obejmującymi między innymi zagadnieniami w przedmiocie pozyskiwania kapitału i finansowanie działalności turystycznej. Obsugi prawnej w przedmiocie innowacyjnych projektów, uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich i państwowych. Biegle włada kilkoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, i niemieckim.   

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Magister prawa (prawnik). Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej i Kancelarii Adwokackiej. Obecnie pełni funckje prezesa zarządu w spółkach prawa handlowego z branży handlowej. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz, w zakresie między innymi obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych wielkopowierzchniowych, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych, obrotem nieruchomościami, finansowaniem. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycje z branży deweloperskiej, hotelowej, usługowej i handlowej. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

sekretarz kancelarii Agnieszka Budzińska

Agnieszka Budzińska

sekretarz kancelarii

Agnieszka Budzińska, obsługę biurową Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz prowadzi Agnieszka Budzińska. Zaangażowana, uporządkowana i zorganizowana. Panuje nad zespołem Kancelarii Adwokackiej ;)