Nasz zespół

Nasza Kancelaria dysponuje dziesięcioosobowym zespołem prawników

 

 

 

 

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat od 2009 r. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym. Pracował również pełniąć obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

W skład obecnie już 12 osobowego zespołu prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wchodzą adwokaci (7 adwokatów), aplikanci adwokaccy (4 aplikanci adwokaccy i radcowscy), aplikanci radcowscy (1).

Stale współpracujemy z prawnikami i studentami Wydziału Prawa, a także adwokatami, radcami prawnymi, i aplikantami do tych zawodów z innych miast.

Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy duże dośwaidczenie w obsłudze inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych. Stale obsługujemy inwestorów, developerów, grupy inwestycyjne. 

Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia związane z inwestycjami budowalnymi (w tym budowa biurowców, hoteli czy wielkopowierzchniowych centrów handlowych).

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, stałej obsłudze spółek prawa handlowego.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje od ponad 14 lat w zawodzie prawniczym, najpierw w Sądzie Okręgowym - jako Asystent Sędziego, a następnie na aplikacji adwokackiej, zaś od ponad 10 lat, w zawodzie adwokata.

Interesuje się prawem karnym (posiada doświedczenie zdobyte w wielu poważnych sprawach karnych, w tym sprawach aresztowych, karno skarbowych, karnych gospodarczych, skomplikowanych sprawach narkotykowych, itp..) Interesuje się prawem karnoskarbowym, a także prawem gospodarczym, i odszkodowaniami (specjalizacja: wypadki drogowe, błędy w sztuce medycznej).

Pod moim stałym Patronatem pozostaje kilku aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Pięciu z aplikantów adwokackich którzy pozostawali pod moim patronatem - ukończyło z wynikiem pozytywnym aplikacje adwokacką i zdało egzaminy adwokackie. Wszyscy byli aplikanci (obecnie adwokaci) w dalszych ciągu współpracują z Kancelarią, wchodząc w skład zespołu. 

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej na kadencję 2016-2020

 www..tumielewicz.pl 

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła 3-letnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem, zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe.

Adwokat Maria Tumielewicza w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Pod jej Patronatem pozostaje obecnie dwóch aplikantów adwokackich.

Adwokat Maria Tumielewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku czy rozliczenia konkubinatu.

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Ewa Biernacka – Buksza - Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej prowadzą kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami. 

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 roku, będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawach rozwodowych, o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty, o zachowek. Interesuje się również prawem medycznym, reprezentując pokrzywdzonych w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

adwokat Urszula Kuć

Urszula Kuć

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. Włada językiem niemieckim. Posiada bogate doświadczenie w szczególności w  sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących między innymi poradnictwa w zakresie zatrudnienia, przysługujących świadczeń, podróży służbowych, a także w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym między innymi w przedmiocie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, o odprawy, wynagrodzenie, premie, nadgodziny,  itp. W zakresie świadczonych usług, zajmuję się również udzielaniem porad prawnych i prowadzenia procesów sądowych, sporządzaniem opinii prawnych, umów, sporządzaniem oraz weryfikacją regulaminów pracy, wynagradzania, przygotowaniem odwołań, w tym odwołań od wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, itp. Intersuje się również prawem cywilnym i prawem karnym. 

.

adwokat Agnieszka Gziut

Agnieszka Gziut

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji. Brała udział w programie Erasmus na Université Montesquieu Bordeaux 4 we Francji. Preferuje prawo cywilne, rodzinne i rzeczowe. Biegle włada językiem angielskim oraz francuskim.

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy. Prowadzi bloga z zakresu odszkodowań. Obecnie w bieżącej obsłudze prowadzi kilkadziesiąt spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

aplikant adwokacki Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Oferuje profesjonalną pomoc w szczególności w postępowaniach karnych, cywilnych, dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności lekarskiej, dentystycznej, ratowników medycznych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zagadnień z zakresu zgody pacjenta, błędów lekarskich, zatrudnienia w podmiotach medycznych, refundacji, kontraktów, klauzuli opt-out.  Nadto posiada doświadczenie w postępowaniach związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i pomocy prawnej w zakresie ugodowego, konsensualnego zakończenia sporów.

aplikant adwokacki Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Współpracę z Kancelarią Adwokata Krzysztof Tumielewicza rozpoczęła w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Interesuje się w szczególności prawem rodzinnym, w tym alimentami – dochodzeniem świadczeń, ich egzekucją oraz niealimentacją, a także władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi dziećmi, sprawami rozwodowymi i majątkowymi małżonków. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa konsumentów oraz upadłości.

aplikant adwokacki Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aplikacje adbywa pod Patronatem adw. Marii Tumielewicz (Partnera Kancelarii). Interesuje się prawem administracyjnym, budowlanym, i gospodarczym. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu tzw. partnerstwa publiczno-prywatne, współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Ponadto, w swojej praktyce, zajmuje się również sprawami cywilnymi.  

aplikant radcowski Martyna Mordas

Martyna Mordas

aplikant radcowski

Aplikant Radcowski Martyna Mordas. Odbywa Aplikacje Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem. Jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym. Posiada między innymi dośwaidczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego i egzekucji. Biegle włada językiem angielskim. 

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią, w zakresie obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych wielkopowierzchniowymi, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

sekretarz kancelarii Kamila Cicha

Kamila Cicha

sekretarz kancelarii

Obsługę biurową kancelarii adwokackiej prowadzi Kamila Cicha.