Aktualności

Odszkodowanie zadośćuczynienie

Sprawa o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie w okresie PRL

Prawomocnym wyrokiem z dnia 02 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie przyznał na rzecz Klienta Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz zadośćuczynienie w kwocie 90.000,00 złotych za niesłuszne skazanie oraz tymczasowe aresztowanie ojca Klienta przez okres kilkunastu miesięcy. Sprawa rozpoczęła się od tego, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku na podstawie przepisów ustawy tzw. lutowej, tj. ustawy z dnia z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego unieważniono skazanie ojca Klienta Kancelarii z 1950 r., bowiem uznano że stanowiło ono przejaw działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W imieniu Naszego Klienta skierowaliśmy do Sądu wniosek o przyznanie zadośćuczynienia, który w zdecydowanej większości został uwzględniony przez Sąd. W toku tego postępowania doszło do zmiany przepisów ustawy lutowej wydłużając termin na składanie przez uprawnione osoby wniosków o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia z terminu rocznego na termin 10 letni, liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia unieważniającego skazanie. 

https://www.facebook.com/kairp.tumielewicz

Zobacz również

Podziękowania za szkolenie - Nowy Adwokat Szczecin 2024 r.

Kancelaria Adwokacka Tumielewicz, Adwokat Szczecin, Adwokaci Szczecin, specjalizacje: Prawo karne

uniewinnienie o udziału w zorganizowanej grupie - dowód z pomówienia

Nowy Adwokat w Zespole - Gratulujemy

Obsługa prawna projektu "Rewitalizacja Kamienicy Dohrna w Szczecinie"