Usługi

Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty prawa handlowego jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zespół Naszej Kancelarii Adwokackiej posiada doświadczenie w:
prawie korporacyjnym, w tym w przygotowaniu umów, zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, w tym spółek z o.o., prawie kontraktowym, w tym sporządzaniu i redagowanie kontraktów handlowych, inwestycyjnych, windykacji należności, reprezentacji przed organami egzekucyjnymi, w tym Komornikami. 

Posiadanymy doświadczenie w sporach gospodarczych, w tym sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także mediacjach, i sprawach przed sądami polubownymi. 

Doradzam na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, poczynając od przygotowania projektów umów i statutów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, sporządzanie regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, a ponadto rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany prowadzące do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wspólników, przygotowanie projektów dokumentów, w tym uchwał, umów o współpracy oraz porozumień wspólników, przygotowanie projektów kontraktów cywilnoprawnych wraz z negocjowanie ich warunków, prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, z Sadem Najwyższym włącznie, a także w ramach postępowań zmierzających do rozwiązywania i likwidacji spółek, czy reprezentacji Naszych Klientów w postępowaniu upadłościowym, naprawczym czy postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

 

 

Zobacz również

Nieruchomości i Inwestycje budowlane

Prawo rodzinne

Sprawy odszkodowawcze

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo cywilne