Usługi

Obsługa prawna

Stała obsługa prawna, pomoc prawna, kancelaria gospodarcza 

Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, przedsiębiorców, osób prowadzących indywidualne działalności gospodarcze. Oferujemy obsługę prawną we wszystkich zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego (Prawo gospodarcze). Stale współpracujemy z Kancelariami Podatkowymi, Księgowymi i Dradcami podatkowymi. Do Państwa stałej dyspozycji pozostają adwokaci, radcy prawni, prawnicy z Naszej Kancelarii w liczbie kilkunastu osób w ramach jednej siedziby i kilkunastu osób stale współpracujących. Kancelaria Adwokacka adwokat Krzysztof Tumielewicz - dysponuje zespołem wykwalifikowanych zawodowych prawników. Współpracujący w ramach jednej Kancelarii, w ramach jednej siedziby w Szczecinie, a także filii w Poznaniu, i Gorzowie Wlkp.  

Rozwiązujemy codzienne problemy naszych Klientów.

 

Oferta stałej obsługi prawnej obejmuje między innymi:

• zakładanie spółek, i bieżącą obsługę prawną prawną, w tym przygotowywanie bieżących projektów uchwał, umów, protokołów, itp.
• prawo cywilne
• prawo spółek handlowych
• prawo upadłościowe
• prawo pracy
• prawo administracyjne
• procesy sądowe , sądowoadministracyjne 
• obrót nieruchomościami
• prawo egzekucyjne, windykacja należności, współpraca z Kancelariami Komorniczymi
• prawo ochrony konkurencji
• prawo ochrony środowiska
• prawo gospodarcze, procesy gospodracze. 

W ramach współpracy skoordynujemy,  doradzimy, polecimy obsługę księgową, przeprowadzimy nadzór w zakresie organizacji księgowości, skonsultujemy, zaopiniujemy zagadnienia związane z zagadnieniami podatkowymi.

 

Uprawnienie reprezentacja 

Adwokaci z Naszej Kancelarii posiadają uprawnienia do występowania przed wszystkimi Sądami, wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w czynnościach przed Urzędami Skarbowymi, w ramach czynności np. kontroli podatkowej, kontroli skarbowej przedsiębiorstwa, reprezentowania przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, itp.

 

Refeferencje 

Możemy pochwalić się referencjami Klientów z między innymi branży: budowlanej (obsługa prawna deweloperów, generalnych wykonawców, wykonawców branż elektrycznej, sanitarnej, wentylacja klimatyzacja, branż produkcyjnych, usługowych), handlowej (w tym obsługa prawna spółek z grupy: Intermarche, Bricomarche, BP p.l.c.,), a także gastronomicznej, obrotu nieruchomościami, hotelarskiej, biurowej, i innych. Posiadamy również doświadczenie w obsłudze sektora publicznego.

 

Zobacz również

Prawo cywilne

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności - Kodeks Karny Wykonawczy

Podział majątku

Prawo administracyjne

Rozwód z winy