Aktualności

Pomówienie w Internecie sprawa karna sprawa cywilna naruszenie dóbr osobistych

Pomówienia w Internecie, tzw. hejt internetowy.

Co można zrobić, jak ustalić sprawcę, jak zabezpieczyć dowody.

Ustalenie sprawcy pomówienia w Internecie może okazać się trudne. Można skorzystać z Policji, lub Prokuratury.  

Tzw. anonimowość w Internecie, sprawia, że Internet stał się ulubionym miejscem, do szkalowania, pomawiania, nierzetelnego opiniowania. Mamy kilka możliwości, możemy wybrać jeden kierunek (cywilny albo karny), albo oba kierunki. Spraw karna nie wyklucza sprawy cywilnej, i na odwrót. Jeżeli wpis Internetowy poniża w opinii publicznej lub naraża na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, mamy do czynienia z przestępstwem. Problem w tym, że pomówienie co do zasady są ścigane z oskarżenia prywatnego. Pokrzywdzony musi wnieść prywatny akt oskarżenia. Żeby to zrobić, musi pozyskać dane wpisu.


Prokuratura może objąć sprawę ściganą z oskarżenia prywatnego ściganiem z urzędu.

Jeśli tego nie zrobi, musi pomóc w ustaleniu sprawcy. Pomocą ma obowiązek służyć również Policja, która na żądanie pokrzywdzonego jest zobowiązana przyjąć ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpieczyć dowody. Następnie zaś taką skargę powinna przesłać do właściwego sądu. W skardze tej oczywiście trzeba wskazać stronę internetową, na której doszło do pomówienia lub znieważenia, przytoczyć Jego fragmenty.  Policja ma obowiązek dokonać ustaleń, w zakresie danych sprawcy, urządzeń z których się logował, ustalić dostawcę internetu, z kim miał podpisaną umowę, zabezpieczyć nośniki, sprzęt elektroniczny, w razie potrzeby zlecić opinie biegłemu z zakresu informatyki.


Możemy również skierować sprawę na drogę cywilną – do właściwego Sadu, z pozwem o naruszenie dóbr osobistych – domagać się usunięcia szkalującego wpisu, przeproszenia i zadośćuczynienia.

Pozdrawiamy
Zespół Kancelarii Adwokackiej – adwokat Krzysztof Tumieleiwcz

 

Zobacz również

Adwokat Krzysztof Tumielewicz - Fakty TVN

Wygrana sprawa z Zakładem Ubezpieczeń społecznych - ZUS

Świadek na etacie - pomówienie - wymiar (nie) sprawiedliwości - prawo karne

Adwokat Szczecin - Szkolenie dla Aplikantów Adwokackich Szczecińskiej Izby - III rok

Obrony w sprawach karnych