Usługi

Nieruchomości i Inwestycje budowlane

Nieruchomości i inwestycje budowlane obsługa prawna 

Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej (Kancelaria Adwokacka adwokat Krzysztof Tumielewicz) - dysponuje kilkunasto osobowym zespołem doświadczonych adwokatów i radców prawnych, a także młodych prawników w trakcie aplikacji adwokackich i radcowskich, magistrów prawa, w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej)  prowadzą kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości przez pracę projektowe, pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budwoę, przygotowanie wykonania inwestycji, opracowania umów z architektami, nadzorem, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Posiadamy doświadczenie w obsłudze dużych inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych.  Na życzenie przedłożymy właściwe Referencje z obsługi inwestycji. 

Na zlecenie Naszych Klientów między innymi analizujemy stany prawne nieruchomości, przygotowujemy projekty umów, w tym nabycia nieruchomości, spółki celowej, z architektami, inżynierami, wykonawcami. Współpracujemy z Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego, Księgowymi, Architektami, Inżynierami. Reprezentujemy Naszych Klientów w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości, wyborem Biura projektowego, Nadzoru budowlanego, czy poszczególnych wykonawców, w tym tzw. generalnego wykonawcy.

Świadczymy obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach administracyjnych, czy sądowoadministracyjnych, w tym przed wszystkimi Sądami, w tym Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Współpracujemy z profesjonalnymi Kancelariami Podatkowymi, Księgowymi, Biurami Rachunkowymi, a także specjalistami z Branży budowlanej, w tym inżynierami, projektantami, architektami, branżowcami, konstruktorami, wykonawcami wszystkich branż, poczynając od konstrukcji, przez branże sanitarną, elektrykę, wentylacje, klimatyzacje, systemy BMS, kontrukcje stalowe,  itp.

Przygotowujemy projekty umów na realizację inwestycji, projekty umów związanych z realizacją inwestycji, porozumień pomiędzy wspólnikami, w tym projkety umów o generalne wykonawstwo inwestycji, o prace projektowe, umowy dzieło, umowy o roboty budowlane, w tym umowy z generalnymi wykonawcami, czy poszczególnymi podwykonawcami, umowy na nadzór budowalny, kierowanie robotami budowlanymi. Mamy doświadczenie w pomocy prawnej, czy sporach sądowych, na tle tzw. umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, w tym również reprezentujemy Naszych Klientów w negocjacjach poprzedzających zawarcie w/w umów, czy poprzedzających spory sądowe na tle w/w zagadnień prawa budowlanego.

Posiadamy doświadczenie, i współpracujemy ze specjalistami w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa fabryk, projektowanie / budowa nieruchomości komercyjnych, projektowanie budowa nieruchomości handlowych średnio i wielkopowierzchniowych, projektowanie, budowa, komercjalizacja biurowców, budowa hoteli, itp.).

W ramach prowadzonych przedsięwzięć zdobyliśmy doświadczenie w przedmiocie pozyskiwania dotacji unijnych, innych form finansowania, w tym pozyskania preferencyjnych kredytów bankowych (w tym między innymi pożyczka Jeremie), inne. Pomagamy w przygotowaniu projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, w tym aby korespondowały z nimi umowy o roboty budowlane, itp.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Naszych Klientów w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w tym w spotach pomiędzy inwestorami, a wykonawcami, sporach z podwykonawcami robót budowlanych, projektantami (błędy projektowe) oraz ubezpieczycielami w/w podmiotów.

Opracowujemy profesjonalne projekty umów najmu, umów dzierżawy (handel, biura, hotele, inne).

Doradzamy i reprezentujemy w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych. Stale współpracujemy ze specjalistami z tych dziedzin, zajmującymi się np. tylko komercjalizacją, w tym największych inwestycji w regionie.

Przygotowujemy, opracowujemy projekty umów sprzedaży nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych. Prowadzimy stałą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Zobacz również

Sprawy odszkodowawcze

Prawo rodzinne

Prawo cywilne

Prawo administracyjne

Prawo pracy