Usługi

Nieruchomości i Inwestycje budowlane

Nieruchomości i inwestycje budowlane obsługa prawna 


Świadczymy usługi doradztwa prawnego dotyczące wszelkich aspektów obrotu nieruchomościami. Dzięki doświadczeniu oraz fachowej i praktycznej wiedzy doradzamy we wszystkich kwestiach powiązanych z nabyciem nieruchomości ich funkcjonowaniem w praktyce obrotu gospodarczego, w tym w szczególności związanych m.in. z uzyskiwaniem pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (analiza stanu prawnego, w tym dokumentów zgromadzonych w księgach wieczystch, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, DWZ, pozwolenia na budowę, planowaniem, projektowaniem, finansowaniem, i kompleksową komercjalizacją. 

 

 

Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej (Kancelaria Adwokacka adwokat Krzysztof Tumielewicz) - dysponuje kilkunasto osobowym zespołem doświadczonych adwokatów i radców prawnych, a także młodych prawników w trakcie aplikacji adwokackich i radcowskich, magistrów prawa, w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej)  prowadzą kompleksową obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości przez pracę projektowe, pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budwoę, przygotowanie wykonania inwestycji, opracowania umów z architektami, nadzorem, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze dużych inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych.  Na życzenie przedłożymy właściwe Referencje z obsługi inwestycji. 

Na zlecenie Naszych Klientów między innymi analizujemy stany prawne nieruchomości, przygotowujemy projekty umów, w tym nabycia nieruchomości, spółki celowej, z architektami, inżynierami, wykonawcami. Współpracujemy z Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego, Księgowymi, Architektami, Inżynierami. Reprezentujemy Naszych Klientów w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości, wyborem Biura projektowego, Nadzoru budowlanego, czy poszczególnych wykonawców, w tym tzw. generalnego wykonawcy.

Świadczymy obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach administracyjnych, czy sądowoadministracyjnych, w tym przed wszystkimi Sądami, w tym Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Współpracujemy z profesjonalnymi Kancelariami Podatkowymi, Księgowymi, Biurami Rachunkowymi, a także specjalistami z branży budowlanej, w tym inżynierami, projektantami, architektami, branżowcami, konstruktorami, wykonawcami wszystkich branż, poczynając od konstrukcji, przez branże sanitarną, elektryczną, wentylacja / klimatyzacja, systemy BMS, kontrukcje stalowe,  itp.

 

Przygotowujemy projekty umów na realizację inwestycji, projekty umów związanych z realizacją inwestycji, porozumień pomiędzy wspólnikami, w tym projkety umów o generalne wykonawstwo inwestycji, o prace projektowe, umowy dzieło, umowy o roboty budowlane, w tym umowy z generalnymi wykonawcami, czy poszczególnymi podwykonawcami, umowy na nadzór budowalny, kierowanie robotami budowlanymi. Mamy doświadczenie w pomocy prawnej, czy sporach sądowych, na tle tzw. umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, w tym również reprezentujemy Naszych Klientów w negocjacjach poprzedzających zawarcie w/w umów, czy poprzedzających spory sądowe na tle w/w zagadnień prawa budowlanego.

 

Posiadamy doświadczenie, i współpracujemy ze specjalistami w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa fabryk, projektowanie / budowa nieruchomości komercyjnych, projektowanie budowa nieruchomości handlowych średnio i wielkopowierzchniowych, projektowanie, budowa, komercjalizacja biurowców, budowa hoteli, itp.).

W ramach prowadzonych przedsięwzięć zdobyliśmy doświadczenie w przedmiocie pozyskiwania dotacji unijnych, innych form finansowania, w tym pozyskania preferencyjnych kredytów bankowych (w tym między innymi pożyczka Jeremie), inne. Pomagamy w przygotowaniu projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, w tym aby korespondowały z nimi umowy o roboty budowlane, itp.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Naszych Klientów w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w tym w spotach pomiędzy inwestorami, a wykonawcami, sporach z podwykonawcami robót budowlanych, projektantami (błędy projektowe) oraz ubezpieczycielami w/w podmiotów.

Opracowujemy profesjonalne projekty umów najmu, umów dzierżawy (handel, biura, hotele, inne).

Doradzamy i reprezentujemy w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych. Stale współpracujemy ze specjalistami z tych dziedzin, zajmującymi się np. tylko komercjalizacją, w tym największych inwestycji w regionie.

Przygotowujemy, opracowujemy projekty umów sprzedaży nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych. Prowadzimy stałą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Zobacz również

Prawo karne

Podział majątku, rozliczenie konkubinatu

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Sprawy odszkodowawcze