Aktualności

Wygrana sprawa z Zakładem Ubezpieczeń społecznych - ZUS

Wygrana z ZUS (!) 

Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po ok. 1.5 miesiąca od zatrudnienia niespodziewanie zaszła w ciążę, a następnie po kolejnych 2 miesiącach pracy rozpoczęła korzystanie ze zwolnienia chorobowego w czasie ciąży.

ZUS w swojej decyzji zakwestionował wysokość zarobków osiąganych przez Klientkę uznając, że zostały one sztucznie zawyżone. Dlatego też do podstawy wyliczania przyszłych świadczeń Klientki przyjął minimalne wynagrodzenie – 2100 złotych brutto, nie zaś faktyczną wysokość zarobków Klientki w kwocie 5000 złotych brutto.

ZUS uznał, że Klientka celowo uzgodniła z pracodawcą sztucznie wysokie zarobki by następnie szybko zajść w ciążę.

Przed Sądem jednak ZUS w żaden sposób nie wykazał swoich racji.

Kancelaria zaś przekonała Sąd co do racji Klientki i wyrokiem z dnia 07.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił w całości odwołanie uznając, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła 5000 złotych.

Klientkę w toku sprawy w imieniu Kancelarii reprezentowali adwokat Krzysztof Tumielewicz oraz adwokat Konrad Rydzewski.

Zobacz również

Policjanci zostali oczyszczeni z zarzutów

Najlepszy Adwokat Szczecin

Obsługa prawna projektu "Rewitalizacja Kamienicy Dohrna w Szczecinie"

Obrony w sprawach karnych

Adwokat Szczecin - Szkolenie dla Aplikantów Adwokackich Szczecińskiej Izby - III rok