Usługi

Obrony w sprawach karnych - pomoc obrońcy - co możemy dla Państwa zrobić ?

Obrony w sprawach karnych Szczecin – Poznań – Gorzów Wlkp. – Warszawa, Katowice

Prawo karne Szczecin – Adwokat Szczecin – Adwokaci Szczecin

Sprawy karne, w tym sprawy karne skarbowe i sprawy karne wykonawcze, to jeden z podstawowych obszarów, w których specjalizuje się adwokat Krzysztof Tumielewicz – Adwokat Zarządzający Kancelarią Adwokacką Tumielewicz z siedzibą główną w Szczecinie, i stałymi oddziałami w Poznaniu i Gorzowie Wlkp.

Dobry adwokat prawo karne Szczecin – pomoc prawna w przesłuchaniach, zatrzymaniach, aresztowaniach, sprawach karnych wykonawczych. Jakie sprawy prowadzimy ? W czym możemy Państwu pomóc ?

Jako kancelaria adwokacka prawo karne Szczecin, Poznań, pomagamy Naszym Klientom w obsłudze prawnej zarówno spraw przestępstw oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych, jak i spraw karnych wykonawczych, czyli obejmujących kwestie związane z wykonaniem kary już po zapadnięciu prawomocnego wyroku skazującego. Zalicza się do nich sprawy dotyczące między innymi warunków i zasad odbywania kary, stosowania dozoru elektronicznego (SDE), warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary i wielu innych instytucji mogących poprawić sytuację Klienta na etapie po zakończeniu postępowania sądowego, na etapie postępowania karnego wykonawczego.

Doświadczony adwokat, doświadczeni Adwokaci – adwokat Krzysztof Tumielewicz, adwokat Marta Kowalińska, adwokat Maria Tumielewicz, Adwokaci do spraw karnych Szczecin. 

Adwokaci doświadczeni w prowadzeniu spraw karnych w tym spraw dotyczących najpoważniejszych przestępstw, w tym tzw. białych kołnierzyków, tj. przestępstw gospodarczych, w tym dotyczących nadużywania zaufania spółki, oszustw, pokrzywdzenia wierzycieli, faworyzowania wierzycieli i szeregu innych, w tym spraw VAT – owskich, spraw dotyczących tzw. pustych faktur, wystawiania pustych faktur, przyjmowania pustych faktur, spraw karno skarbowych, w tym związanych spraw o oszustwo na szkodę Skarbu Państwa, spraw  akcyzowych, komputerowych, w tym tzw. spraw  BLIK,  a także przestępstw kryminalnych, czyli wymierzonych m.in. przeciwko zdrowiu i życiu.

Wypracowaliśmy odpowiednią metodykę pracy. Zdobyliśmy doświadczenie. Adwokat prawo karne Szczecin doświadczenie, wiedza prawnicza, a także, zaangażowanie, sprawiają, że Adwokaci z Naszej Kancelarii starają się skutecznie pomagać swoim Klientom.

Kancelaria adwokacka Szczecin prawo karne – do kogo kierujemy nasze usługi ?

Do naszej kancelarii zgłaszają się różne osoby zainteresowane usługami z zakresu: prawo karne.  Reprezentujemy interesy zarówno domniemanych sprawców przestępstw, w tym podejrzanych, podejrzewanych, poszukiwanych, czy – ewentualnie później – oskarżonych, skazanych, jak i pokrzywdzonych przestępstwem, czy też – później – oskarżycieli posiłkowych lub oskarżycieli prywatnych.

Dobry adwokat Szczecin prawo karne – prowadzenie spraw karnych domniemanych sprawców przestępstw – dobry Adwokat Szczecin – czyli jaki Adwokat ? Dobry, to znaczy doświadczony, szczery, umiejący zdiagnozować sytuacje Klienta i potrafiący wytłumaczyć, wskazać jakie są możliwe warianty, kierunku sprawy. Dobry adwokat, to pracowity adwokat. Dysponujący zespołem, strukturą umożliwiającą zapewnienie odpowiedniego „serwisu dla Klienta”, utrzymanie stałego kontaktu z klientem, w tym telefon, mail, SMS, a także w przypadku osób tymczasowo aresztowanych, także podczas widzeń w Areszcie Śledczym. Dobry adwokat to również taki, który wypracował sobie grono sprawdzonych współpracowników, prawników z innych miast, adwokatów, radców prawnych i aplikantów do tych zawodów, którzy w przypadku potrzeby udziału w czynnościach, poza obszarem działania siedziby głównej, będą mogli skutecznie wspierać obrońcę głównego, co również wpłynie na optymalizacje kosztów pomocy prawnej.  

Zatrzymanie – jak powinna się zachować osoba zatrzymana? oraz Zatrzymanie – co może zrobić rodzina osoby zatrzymanej ? Zatrzymany powinien zachować spokój, zażądać zawiadomienia osób najbliższych o zatrzymaniu, jeśli zna, upoważnić do protokołu zatrzymania adwokata, i zażądać jego zawiadomienia, skorzystać z prawi do milczenia do czasu kontaktu z adwokatem.

Adwokat Szczecin – a wynagrodzenie adwokackie ? ile wynosi wynagrodzenie adwokata.

Klienci często zastanawiają się, ile kosztuje pomoc doświadczonego adwokata np. w Szczecinie. W Naszej Kancelarii Adwokackiej kwota wynagrodzenia adwokata za poprowadzenie sprawy karnej, czy to w roli obrońcy, czy to w roli pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) każdorazowo ustalana jest indywidualnie, poczynając od spraw prowadzonych pro bono, przez sprawy, w których wynagrodzenie jest w przeważającej części uzależnione od wyniku sprawy, osiągniecia zakładanych celów, po sprawy rozliczane godzinowo, według stawki godzinowej – średnio 250 do 350 zł netto za godzinę pracy Kancelarii – jako zespołu adwokatów.

Wysokość wynagrodzenia adwokata zależy od takich czynników jak m.in. etap postępowania karnego, na którym adwokat przystępuje do prowadzenia sprawy, fakt, czy sprawa dopiero się rozpoczyna, czy może trwa już przez dłuższy czas, bo np. wyroki w sprawie były uchylane do ponownego rozpoznania, itp. Stopień skomplikowania sprawy karnej, w tym liczba zarzutów stawianych Klientowi i ich charakter, oraz to, czy są one podobne, czy też dotyczą różnych typów czynów zabronionych. Rodzaj sprawy i jej obszerność, liczba tomów. Niektóre sprawy karne liczą sobie nawet tomów kilkaset. Jednocześnie zdarza się, że sprawa składająca się z jednego tomu jest sprawą niezwykle skomplikowaną prawnie i dowodowo, a sprawa licząca sobie tomów kilkanaście jest sprawą prostą. Carakteru przestępstwa zarzuconego lub popełnionego na szkodę pokrzywdzonego Klienta.

Wynagrodzenie może zostać ustalone odrębnie w odniesieniu do każdego etapu postępowania, czyli np. osobno za udział w postępowaniu przygotowawczym (prokuratorskim), osobno za udział w postępowaniu przed sądem I instancji.

Jednocześnie, przy ustalaniu wynagrodzenia za usługę adwokat sprawy karne, może być wzięta pod uwagę indywidualna sytuacja życiowa Klienta.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu – 91 820 51 57, 602 100 679, lub maila: adwokat@tumielewicz.pl

Zobacz również

Wypadki komunikacyjne Adwokat Szczecin

Nieruchomości

Prawo karne

Prawo karne wojskowe

Sukcesja dziedziczenie