Usługi

Odszkodowania

Sprawy odszkodowawcze # odszkodowania # dochodzenie odszkodowań 

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych, w tym w zakresie szkód na osobie, jak również w mieniu. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych (Kancelaria Odszkodowawcza) , prowadząc - stale na biegu - kilkaset spraw w przedmiocie szkód na osobie (sprawy o odszkodowanie za wypadki, w tym odszkodowania, zadośćuczynienia, renty), odszkodowania za błędy medyczne, wypadki przy pracy, wypadki samochodowe, itp. 

 

Szkody na osobie:

 

 • działania innej osoby 
 • działania zwierząt
 • upadku
 • wypadku komunikacyjnego
 • wypadku w pracy,
 • niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności, w tym sprawa prawomocnie zakończona zadośćuczynieniem w wysokości 900.000 zł, obecnie mamy na biegu sprawę niesłusznie tymczasowo aresztowanego Policjanta, który został oczyszczony z zarztów, a który domaga się blisko 1.000.000,00 zł zadośćuczynienia i odszkodowania 
 • błędy medyczne (w tym sprawy karne przeciwko lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu, Szpitalom)., 

 

Pomagamy w dochodzeniu zadośćuczynienia za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne, odszkodowanie za utracone korzyści, w tym utracony zarobek, uszczerbek w mieniu, zaliczki na pokrycie kosztów leczenia, zwrot poczynionych wydatków na leczenie i rehabilitację, rentę, w tytułu między innymi utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb (w tym koszty zakupów leków, specjalna dieta, psychoterapia, dojazdy z opieką medyczna), z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość.

 

Szkody majątkowe:

 

 • szkody komunikacyjne, w tym dopłata do zaniżonych odszkodowań (OC, AC)
 • utrata wartości handlowej pojazdu, pomoc w uzyskaniu auta zastępczego po szkodzie
 • odszkodowanie za straty w mieniu z OC
 • zadośćuczynienie/odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, członka rodziny
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym zadośćuczynienie i renta

Zobacz również

Podział majątku

Ochrona środowiska - Przestępstwa przeciwko ochronie środowiska - Obrony w sprawach karnych

Obrony w sprawach karnych - pomoc obrońcy - co możemy dla Państwa zrobić ?

Przekazanie kary pozbawienia wolności do innego kraju

Prawo medyczne # błędy lekarskie # dochodzenie odszkodowań