Usługi

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze, w tym spółki, w tym zakładanie, obsługa prawna i likwidacja spółek prawa handlowego. Kompleksowa obsługa prawna transakcji i procesów inwestycyjnych. Obsługa prawna transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Zmiana formy działalności gospodarczej. Umowy cywilne, i handlowe. Mediacje gospodarcze. 

Obsługujemy podmioty prawa handlowego jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zespół Naszej Kancelarii Adwokackiej posiada doświadczenie w prawie korporacyjnym, w tym w przygotowaniu umów, zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, w tym spółek z o.o. prawie kontraktowym, w tym sporządzaniu i redagowanie kontraktów handlowych, inwestycyjnych, windykacji należności, reprezentacji przed organami egzekucyjnymi, w tym Komornikami. 

Posiadanymy doświadczenie w sporach gospodarczych, w tym sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także mediacjach, i sprawach przed sądami polubownymi. 

Doradzam na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, poczynając od przygotowania projektów umów i statutów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, sporządzanie regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, a ponadto rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany prowadzące do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wspólników, przygotowanie projektów dokumentów, w tym uchwał, umów o współpracy oraz porozumień wspólników, przygotowanie projektów kontraktów cywilnoprawnych wraz z negocjowanie ich warunków, prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, z Sadem Najwyższym włącznie, a także w ramach postępowań zmierzających do rozwiązywania i likwidacji spółek, czy reprezentacji Naszych Klientów w postępowaniu upadłościowym, naprawczym czy postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Pomoc prawna z zakresu prawa spółek, sporów korporacyjnych, fuzji i przejęć, postępowań sądowych i administracyjnych, nieruchomości i obsługi prawnej inwestycji,  upadłości i restrukturyzacji, ochrony środowiska, prawa karnego, karnego skarbowego, kks, tzw. White collar crimes, nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

Nasze przykładowe obsługi gospodarcze

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,24823105,mialy-byc-biura-bedzie-luksusowy-hotel-spora-zmiana-w-kamienicy.html?disableRedirects=true

http://prestizszczecin.pl/magazyn/121/biznes/kamienica-dohrna-stylowy-i-nowoczesny-biurowiec

https://gs24.pl/dawny-hotel-piast-odzyska-urok-ma-nowego-wlasciciela-ktory-planuje-remont/ar/c1-14932202

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_przy_ul._%C5%9Awi%C4%99tego_Ducha_4_w_Szczecinie

https://intermarche.pl/

https://www.bp.com/pl_pl/poland/home.html

https://infoludek.pl/szczecin/czy-stara-drukarnia-odzyska-blask/

 

 

Zobacz również

Wypadki komunikacyjne Adwokat Szczecin

Prawo cywilne

Rozwody

Odszkodowania

Prawo karne